ข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ให้ข้อมูลว่าผ้ามัสลินมีการถักทออย่างละเอียดมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการ ป้องกันอนุภาคขนาดเล็ก ไม่ซับน้ำ ไม่ซึมซับสารคัดหลั่ง และระบายอากาศได้ดี รูปทรงรับกระชับใบหน้าและสันจมูก แนบชิดใบหน้า ไร้กังวลว่าหน้ากากจะเผยอเปิดออก